Walking Friends Club Meetup Groups

loading data...
Group 1 Members 37 Interested 32 City 1 Country 1

Largest Meetup Groups

  • Put this list on your website
1

(See description in English below) Att nattvandra är att bry sig och att som vuxen finnas ute för alla barn och ungdomar. Vi som nattvandrar är på ett eller annat sätt engagerade i ungdomarna på Lidingö, oftast kanske som föräldrar. Syftet med att na

38
Nattvandrare

Newest Meetup Groups

  • Put this list on your website
February 12, 2013

(See description in English below) Att nattvandra är att bry sig och att som vuxen finnas ute för alla barn och ungdomar. Vi som nattvandrar är på ett eller annat sätt engagerade i ungdomarna på Lidingö, oftast kanske som föräldrar. Syftet med att na

38
Nattvandrare
  • Subscribe to a feed of Walking Friends Club Meetup Groups:

Find a Walking Friends Club Meetup Group near you